Spaarnestad Photo beëindigt per 1 april 2024 haar activiteiten

0
Spaarnestad Photo

Stichting Spaarnestad Photo te Haarlem – beter bekend als Spaarnestad Photo – bezit met meer dan 13.000.000 foto’s één van de grootste fotocollecties gespecialiseerd in het Nederlandse leven vanaf 1867 tot aan het begin van de digitale fotografie. Er bevinden zich in de fotocollectie onderwerpen als kunst, cultuur, festivals, uitvindingen, mode, eten, verkeer, gezondheidszorg, zakenleven, WOI, WOII, koloniale leven en nog  veel meer. In 2010 begon de samenwerking tussen Spaarnestad Photo en het Nationaal Archief in Den Haag. Daarmee werd de fotocollectie Spaarnestad behouden en voor de toekomst veiliggesteld.

Stichting Spaarnestad Photo heeft nu bekend gemaakt haar activiteiten per 1 april 2024 te zullen staken. Op de website van Spaarnestad Photo is te lezen dat het bestuur zich hiertoe genoodzaakt ziet door een aantal ontwikkelingen die de bestaanszekerheid van de stichting hebben aangetast/ondermijnd:

Die ontwikkelingen zijn van technische, economische en juridische aard. In grote lijnen komt het erop neer dat door verdergaande digitalisering veel beeldmateriaal van instellingen nu vrij toegankelijk is op velerlei media sites. De vraag naar bemiddeling, research en tussenkomst van de stichting is navenant afgenomen. Verder is er een economische teruggang in de uitgeverijwereld waardoor langlopende contracten wegvallen en opdrachten uitblijven. Voor de Stichting Spaarnestad Photo betekent dit alles een zodanige terugval in eigen inkomsten dat voortzetting op basis van het bestaande bedrijfsmodel niet meer verantwoord is.

De Stichting Spaarnestad Photo zal per 1 april 2024 niet langer aanspreekpunt zijn voor u als auteursrechthebbende, afdrachthouder, bruikleengever of gebruiker. De belangrijkste verandering voor u is echter dat  Stichting Spaarnestad Photo haar activiteiten rondom de commerciële exploitatie van de beeldrechten op foto’s zal staken en dat er in de toekomst dan ook geen afdrachten meer vanuit Stichting Spaarnestad Photo aan u worden gedaan. Haar bemiddelende taken worden overgenomen door het Nationaal Archief.
Het Nationaal Archief zal voortaan het loket zijn voor vragen naar / over foto’s uit de collecties. Het contactpunt in deze is info@nationaalarchief.nl.

Wat niet veranderd is, is dat op grond van de Auteurswet het Nationaal Archief bij gebruik van foto’s waarop auteursrechten van derden rusten, eerst toestemming van de auteursrechthebbende zal vragen (tenzij dit gebruik zonder toestemming is toegestaan op grond van de Archiefwet en andere wettelijke regelingen).

Afdrachthouders van wie zich materiaal in de fotocollecties van het Nationaal Archief bevindt, raden wij aan contact op te nemen met Pictoright. Deze organisatie helpt visuele makers zoals fotografen om aanspraak te maken op de collectieve vergoedingen waar zij recht op hebben. Daarnaast kunnen zij Pictoright opdracht geven om hun rechten te beschermen en vergoedingen te innen voor het gebruik van hun werk.”

Meer informatie is hier te lezen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Geef je reactie!
Schrijf hier je naam