FOTODOK online conferentie: (In)Visibilities

0
FOTODOK

Van 6 tot 8 mei 2022 organiseert FOTODOK de conferentie (IN)VISIBILITIES, Gender and Photography in the Netherlands, een vervolg op The Female Perspective in Documentary Photography, die in 2019 plaatsvond in het Cobra Museum in Amstelveen tijdens de expositie van Kati Horna. Voor deze tweede editie worden toonaangevende, in Nederland werkzame, kunstenaars, curatoren, activisten en academici uitgenodigd om de belangrijke gesprekken over gender, representatie en inclusiviteit binnen het fotografische veld voort te zetten.

Het programma kijkt naar verschillende vormen van onderzoek, activisme en artistieke en fotografische praktijken in de Nederlandse context. Diverse internationale projecten bieden ervaringskaders die bruikbaar zijn voor de lokale scene. Het doel van de conferentie is de in Nederland gevestigde gemeenschap samen te brengen en gemeenschappelijke instrumenten voor empowerment en actie te ontwikkelen. In het conferentie stellen we daarnaast de vraag wat voor verhalen door fotografische projecten worden verteld die onze visie op, begrip voor en representatie van gender verbreden. 

Het hoofdprogramma van de conferentie speelt zich online af op 6 en 7 mei. Het omvat keynotes, paneldiscussies, sonic meditaties, online professionele speeddating, twee workshops over representatie door Foundation Engagement Arts NL, en andere events.
Op 8 mei vindt een fysieke workshop plaats. Via de website en Instagram van FOTODOK blijf je op de hoogte van updates.

De titel (IN)VISIBILITIES refereert naar de verschillende standpunten die kunstenaars en denkers in hun praktijk gebruiken. Hoewel het soms mogelijk is om het eigen standpunt openlijk te uiten of personages in fotografische verhalen te eren door ze letterlijk zichtbaar te maken, is in andere omstandigheden anonimiteit noodzakelijk om hen die zich uitspreken te beschermen. De Mexicaans-Hongaarse fotograaf Kati Horna, oorlogsvluchteling, stond erop zichzelf een ‘invisibilist’ te noemen. Onzichtbaarheid als levenshouding die het haar mogelijk maakte te overleven en haar artistieke praktijk te ontwikkelen. De conferentie bespreekt strategieën van representatie en inclusiviteit, die fluctueren tussen vele vormen van ‘(in)visibilities’.

Meer over de conferentie en het programma vind je hier.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Geef je reactie!
Schrijf hier je naam