Watersnoodramp 1953

0
Watersnoodramp
Voorwoord Dick Boer in de Focus-editie van 7 februari 1953

In de nacht van zaterdag 31 januari op zondag 1 februari 1953 stond er aan de zuidwestkust van Nederland een noordwesterstorm met een windkracht 11 tot 12. Er werd ook nog eens gevaarlijk hoog water voorspeld. Die nacht zou de geschiedenisboeken ingaan als de nacht van de Watersnoodramp. Het is dit jaar 70 jaar geleden. Mocht je ooit in de buurt zijn, dan kun je een bezoek brengen aan het indrukwekkende Watersnoodmuseum in Ouwerkerk, maar op de website kun je ook een online bezoek brengen.

In de Focus-editie van 7 februari 1953 schrijft Dick Boer in zijn voorwoord;

“De watersnood
We kunnen dit nummer van Focus niet beginnen met welk belangrijk nieuws er ook is over de fotografie, zonder eerst ons hartelijk medeleven uit te spreken met de slachtoffers van de nationale ramp. Ieder doe hier zijn burgerplicht: als U getroffen was, zoudt U er op rekenen dat men ook voor U klaar stond. Zondags aan de radio zag men bij de verschrikkelijke berichten over de noodtoestand de beelden voor zijn geestesoog. Maar toen de ochtendbladen verschenen waren daar de foto’s, die toonden hoe erg het in werkelijkheid was. Dan leef je nog meer mee, dan is het, of je er zelf bijstaat. Kunnen wij als amateurs iets doen voor de getroffenen? Wij menen van wel. Onder de van alles berooiden zullen ook leden van fotoclubs zijn. Wij stellen voor, dat mensen die twee camera’s hebben, er een afstaan aan de collega’s amateurfotograaf, die er geen meer hebben. Wij willen met genoegen die organisatie verzorgen, maar nog beter is het, als dit door de Bond van Amateurverenigingen gebeurt. Wie weet, wat een camera betekent voor een lid van een fotoclub, voelt dat het ontvangen van zo’n toestel een grote steun kan zijn. Mogen we het voorbeeld geven? Een hier beschikbare prima 6 x 9 rolfilmcamera met 4,5 lens in paraattas wordt door onze redactie aangeboden.”

Watersnoodramp
Cover boek Waters

Waters
Robin de Puy herdenkt de Watersnoodramp door een aantal bewoners van het eiland Goeree-Overflakkee in Zuid-Holland, dat zwaar getroffen werd, te fotograferen. Daarbij wordt duidelijk welke rol het water blijft spelen in het leven van ieder van hen. Velen van hen hebben de Watersnoodramp meegemaakt, anderen groeiden op in de schaduw van wat hun (groot)ouders hebben beleefd. De bijzondere portretten van Robin de Puy worden begeleid door een reeks observaties van Maria Barnas. Zij schetst wat de geportretteerden zich herinneren van de nacht van de ramp en de dagen erna. Waters biedt een waarschuwing voor de toekomst, door een blik op het verleden en duidt op de gevaren van het almaar stijgende waterpeil door globale klimaatsverandering.

Waters
fotografie: Robin de Puy
tekst: Maria Barnas
Hannibal Books
€ 39,95

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Geef je reactie!
Schrijf hier je naam