Stichting Oog op de natuur verstrekt beurzen

Stichting Oog op de natuur heeft de aanvraagprocedure gestart voor het toekennen van beurzen aan fotografen die een interessant project willen uitvoeren met de natuur als onderwerp en daarvoor (aanvullende) financiering nodig hebben. De sluitingstermijn voor aanvragen is 31 maart 2021.

0
oog op de natuur
© Theo Bosboom

Projecten waar Oog op de natuur naar zoekt kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op actuele en urgente problemen zoals klimaatverandering, ontbossing, verlies van biodiversiteit en de stikstofproblematiek. Het mag ook een portret over het leven van een dier of plant of over een natuurgebied zijn, of iets totaal anders, als het maar binnen het thema ‘natuur’ of ‘mens en natuur’ past. De fotoprojecten kunnen journalistiek, documentair of kunstzinnig van aard zijn, ook mag er met meerdere personen samen een aanvraag worden ingediend, en ook multimediaprojecten zijn welkom.

Stichting Oog op de natuur

De stichting Oog op de natuur is in 2019 opgericht en heeft als doel het financieel ondersteunen van fotoprojecten van Nederlandse fotografen die zich richten op de natuur, in de brede zin van het woord. De financiële ondersteuning vindt plaats door middel van het toekennen van beurzen, waarmee de kosten van het project geheel of gedeeltelijk gedekt kunnen worden, tot een maximumbedrag van 17.000 euro. Er worden jaarlijks maximaal drie beurzen verstrekt.
De aanvragen voor een beurs worden namens de stichting beoordeeld door een deskundige commissie, bestaande uit: Aart Aarsbergen, Diana Bokje, Theo Bosboom, Bart Siebelink en Jeroen Toirkens. Theo Bosboom ondersteunt het bestuur als coördinator van de stichting.

Volgens de stichting Oog op de natuur is fotografie een krachtig instrument om ons bewust te maken van de schoonheid, de waarde en de kwetsbaarheid van de natuur én de manier waarop mensen omgaan met die natuur. Het realiseren van foto- of multimediaprojecten met impact en kwaliteit vergt echter flinke investeringen in tijd en geld. Deze investeringen zijn door veel fotografen tegenwoordig niet op te brengen, mede omdat de budgetten van tijdschrift- en krantenredacties en andere instellingen die belang hebben bij goede fotoreportages, fors zijn geslonken. Met de toekenning van beurzen wil de stichting bewerkstelligen dat belangrijke en bijzondere fotoprojecten over de natuur daadwerkelijk kunnen worden uitgevoerd en niet door een gebrek aan financiële middelen geen doorgang kunnen vinden of moeten worden gestaakt.

Betty Kruit

Het kapitaal van de stichting is afkomstig uit de nalatenschap van Betty Kruit. Zij was de moeder van Marius van der Sandt, een Nederlandse natuurfotograaf die helaas op 20-jarige leeftijd door een ongeval is overleden. Via de Marius van der Sandt stichting, waarvan Betty mede- oprichter en drijvende kracht was, heeft Betty zich vele jaren ingezet voor jonge Nederlandse natuurfotografen. Met de nieuwe stichting wilde Betty een bredere groep Nederlandse fotografen steunen (niet alleen de jonge) en wilde ze de nadruk leggen op financiële ondersteuning in plaats van begeleiding (zoals bij de Marius van der Sandt stichting het geval was).

Kijk hier voor meer informatie

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Geef je reactie!
Schrijf hier je naam