De NIDF-norm

0

De NIDF-norm is begin deze eeuw opgesteld om fotografen een houvast te bieden in de enorme toevloed aan digitale ontwikkelingen binnen het vak. De norm is nog steeds actueel en goed bruikbaar in de dagelijkse praktijk van de fotograaf.

De NIDF-norm was destijds een initiatief van het Nederlands Instituut voor Digitale Fotografie (NIDF). Focus-PhotoQ heeft ervoor gekozen om – in samenwerking met de opsteller Eduard de Kam – de NIDF-norm te gaan aanbieden aan iedereen die daarvoor belangstelling heeft.

De NIDF-norm bestaat uit regels en aanbevelingen die bedoeld zijn om de fotograaf te helpen bij het beheren van het fotoarchief en ook om te zorgen voor eenduidigheid over de gebruiksrechten en de kleurweergave bij het leveren van digitale foto’s door fotografen aan gebruikers van die foto’s.

De gebruikers van de foto’s kunnen fotolaboratoria zijn, maar ook tijdschriftredacties of vormgevers. Zij moeten er uiteraard voor zorgen dat de informatie die de fotograaf aan de foto heeft toegevoegd wordt gelezen, gerespecteerd en gebruikt.

Op zich maakt het niet uit wat er met de digitale foto gaat gebeuren, het digitale bestand kan in principe altijd op dezelfde manier worden aangeleverd. De eisen waaraan dat bestand dan moet voldoen zijn in de NIDF-norm vastgelegd. Eventuele aanpassingen aan het bestand ten behoeve van een specifieke uitvoer moeten door de gebruiker worden uitgevoerd.

Download de pdf NIDF-norm

Deze versie is die van februari 2018. De aanpassingen zijn vooral verduidelijkingen in de tekst. Inhoudelijk liggen de onderdelen van de norm wel min of meer vast.


Meer informatie over de aspecten die in de NIDF-norm worden behandeld vind je op deze pagina’s:

De inrichting van je werkplek

De kalibratie van het beeldscherm

Kleur en witbalans

Bestandsformaten

JPEG compressie en kwaliteit

DNG varianten

Naar de overzichtspagina NIDF-norm:


De kennis die nodig is om als fotograaf te werken volgens de NIDF-norm is ook te vinden in het boek ‘Digitale fotografie, van opname tot afdruk’

NIDF Boek van opname tot afdruk

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Geef je reactie!
Schrijf hier je naam